Search
  • Ofra Nissan

מה זה עיצוב נקי? ומה הוא משדר?

Updated: Jan 5

עיצוב נקי יעביר את המסר באופן מאוד ממוקד ובאופן ישיר, בלי הפרעות. הוא יבטא מודרניות, דיוק, ביטחון, חשיבה, רעננות ואלגנטיות.


ניקיון לא מתבטא בהכרח במס' האובייקטים אלא בדרך שהם מועמדים, בצבעים, בכתיבה וללא אפקטים מיותרים. כשמחליטים להשתמש באופן מסוים ומאוד ייחודי באובייקט, צבע וסוג של פונט - חייב להיות לכך נימוק, משמעות ברמת הקונספט או משמעות עיצובית.


החזות הוויזואלית רומזת לנו על אישיות החברה, האם היא חדשנית, האם החזות הוויזואלית חשובה לה, עד כמה היא מכבדת ושואפת לנראות שתשקף אותה.


כל אלו ומאפיינים נוספים באים לידי ביטוי באווירה שהעיצוב משדר. השילוב בין האובייקטים, הצבעים והצורניות כמכלול מעבירים תכונות שלא תמיד ניתן להגדיר במדויק ועם זאת הייחודיות של העסק ובעליו עוברים בבהירות ובמסר המתאים להם.


מס' שאלות שכדי לשים לב אליהם על מנת להגיע לתוצר המדויק עבורכם:


- תשומת לב לגבי הסלוגן שיופיע בכל מוצרי השיווק

- עריכת התוכן לפני מסירתו לעיצוב ועימוד

- מיקוד הלקוחות אליהם פונים

- מה האווירה שרוצים לייצר דרך העיצוב

- מה מייחד את ערכי השירות שאתם מציעים


עופרה | 050-2112366

2 views0 comments