Search
  • Ofra Nissan

החיבור למי שאנחנו באמת מול החזות העסקית

Updated: Jan 5

החיבור למי שאנחנו במקור הוא זה שימשוך אותנו לעבר הגשמת החלום


כשמתחברים לתחושה, למחשבה הראשונית שממנה יצאנו לעולם באופן חדש ויצירתי, היא זו שמייחדת אותנו, מבדלת אותנו ומאפשרת לנו מרחב להגשים ת החזון שלנו.

התנועה המתמשכת מתאפשרת בזכות הידיעה שיש בנו את "הדבר הזה" שאנחנו רוצים להגשים ולתת לאנשים.

הידיעה תמיד איתנו ולא תניח לנו עד שנבוא לידי ביטוי וניישם אותה.


נקודת ההתחלה הזו שעולה ומדברים אותה, היא זו שמהווה את ההשראה והיישום לעיצוב התדמית העסקית.

לפעמים זה לוקח זמן למקד את עצמנו ולפעמים אנחנו יודעים מיד כשזה עולה וללא ספק.


אל תוותרו על הדרך. היא זו שמובילה אותנו למחוזות מעניינים, מרתקים ומופלאים.


עופרה | 050-2112366

5 views0 comments