Search
  • Ofra Nissan

מהי תדמית עסקית

Updated: Jan 5

תדמית עסקית היא המראה של העסק


  • תדמית עסקית מייצגת את העסק, היא המראה שלו, החזות, האווירה והתחושה שהוא מעביר. היא באה לידי ביטוי דרך הנראות ותפקידה להעביר את מהות החברה, הערכים שלה והתועלות עבור לקוחותיה.

  • על התדמית העסקית להתעדכן בהתאם להתרחבות החברה, השינויים בשירותים שלה, מסרים שמתחדדים ומשתנים עם הזמן ופנייה לקהלי יעד חדשים. כבני אדם אנחנו משתנים, אנחנו מתפתחים אישית וזווית הראיה שלנו משתנה בהתאם. ישנן גם השפעות מהסביבה החיצונית. המדיות, פרסומות וסגנונות עיצוב מגוונים שמביאים אותנו להתעדכן ולקבל השראה. כמו כן האתגר העסקי משתנה, קהלי היעד והשוק שבו אנו פועלים.

  • בעזרת התדמית העסקית יוצרים קשר עם קהל הלקוחות של החברה, מדברים בשפה שמשקפת את המהות של החברה ומדברת אל הלקוחות המיועדים. הקו העיצובי נשמר לאורך כל הדרך ומתקיים בכל הפרטים השיווקיים.

  • התדמית העסקית היא דלת הכניסה, היא פונה לקהלי היעד, עוזרת ללקוחות לזכור את החברה טוב יותר, מייחדת ומבדלת אותה.

עופרה | 050-2112366

26 views0 comments