מקבץ מקומי
עיריית בני ברק

איגוד המזכירים המנכ"לים ברשויות  המקומיות. 

חוברת מידע לעיריית בני ברק. 

מקבץ מאמרים בנושאים מינהלתיים ומידע חיוני. 

בין היתר מפורסמים מאמרים בנושאי חוק עיריות, הפחתת שכר בכירים, מימוש זכויות והצעת חוק עיריות.

* עוצב במסגרת עבודתי בסטודיו ישורון.

ליצירת קשר, עופרה | 050-2112366