SELLA REIT

סלע נדל"ן, היא חברה מובילה בתחום השכרת משרדים, מסחר ותעשיה ברחבי הארץ. על מנת לשווק את הנכסים הפנויים, מציגים בפני שוכר פוטנציאלי את התכנית המבוקשת שתתאים לצרכיו. 

תכניות המשרדים עוצבו בשיתוף פעולה עם מנהלי הנכסים ורוהטו באופן מדוייק כפי שהתבקש. חדרי מנהלים, חדרי ישיבות וחדרי עובדים. 

התכניות מעוצבות באופן אטרקטיבי ומושך את העין וממנו ניתנת ללקוח האפשרות לראות הכי קרוב שניתן את משרדו בפועל ומשם להמשיך לתכנון ועיצוב מול מעצבי הפנים. 

ליצירת קשר, עופרה | 050-2112366