Sadot Brand

סוכנות ביטוח - "שדות"

מיתוג לסוכנות ביטוח "שדות" - ארגון-גג שנותן בית ותמיכה מלאה לסוכנים צעירים שרוצים לצמוח כעסק עצמאי. 

שיתוף פעולה עם יועצת שיווקית, בניית בריף, הכרת אישיות בעל העסק, הבנת הצרכים השיווקיים ועיצוב החומרים הגרפיים.

הארגון נותן תמיכה לסוכנים בכמה אספקטים:

כלכלי // תפעולי // מקצועי // פיתוח אישי 

מטרת השפה השיווקית לשדר צמיחה ותמיכה "משפחתית" בלהיות חלק מהארגון. 

ליצירת קשר, עופרה | 050-2112366