Newsletter
International exhibitions

עיצוב ניזולטרים לתערוכות בינלאומיות בגרמניה.

מדי שנה נערכות בגרמניה תערוכות בינלאומיות בנושאים שונים. התערוכות משווקות בארץ לחברות שעוסקות בתחומים השונים המוצגים בתערוכות. מוצגים מוצרים ע"י אנשי מקצוע בכל העולם ונפתחות דלתות להזדמנויות עסקיות.

תהליך השיווק מתבצע הן דרך שליחת פרוספקטים בדואר והן בניוזלטרים שנישלחים לפי רשימת דיוור מסווגת
לכל תחום. הניוזלטרים עוצבו בהשראת החומרים והתמונות מגרמניה. 

דוגמאות הניוזלטרים מייצגות בין היתר את התחומים הבאים:

  • תכנון ערים חכמות וירוקות 

  • נשק גל וציוד הגנה 

  • אלקטרוניקה ופרודוקטרוניקה 

  • מוצרים טבעיים ואורגניים

  • תכשיטים

* עוצב במסגרת עבודתי במשרד "יוני הפקות פירסומיות"

ליצירת קשר, עופרה | 050-2112366