Wall paper design
Moshe Aviv

מגדל "משה אביב" במתחם הבורסה ברמת-גן

מגדל "משה אביב" משפץ את לובי הבניין. הלובי פורק כליל ובמקומו ניבנו דרכי גישה למשרדים. על מנת להניח את הדעת ולהסב תחושה נעימה לשוכרי הבניין, נתבקשתי לעצב מדבקות קיר גדולות לאורך הקירות הזמניים שניבנו דרכם יעברו ההולכים והשבים. 

לשם כך נמסרו תמונות הדמיה ללובי העתידי על מנת לשלבם בקירות. ההשראה נבנתה מתוך הבנת היתרונות בסביבת הבניין, כגון, תנועת אנשים, "הרכבת הקלה" פגישות עסקים, הסעדה וכדומה.

ליצירת קשר, עופרה | 050-2112366