Logos design

עיצוב לוגו כחלק מהזהות עסקית. מספר פרויקטים נבחרים שעוצבו לאחר בניית בריף עסקי/שיווקי, הבנת הצרכים השיווקים והכרת האישיות של בעל העסק. 

נקודות איפיון : 

  • הכרת האדם שמאחורי העסק

  • כיצד העסק עוזר ללקוחותיו

  • מה הם הערכי השירות שלו

  • הכרת העק טוב יותר דרך העיצוב

  • יצירת עיצוב משלים לתהליך השיווק 

  • חידוד המסר השיווקי תוך כדי תהליך העיצוב 

  • בחינת הזהות העסקית: השם, הסלוגן וכו' ומדייקים אותם כחלק מתהליך העיצוב 

ליצירת קשר, עופרה | 050-2112366