Invitation Card

עיצוב הזמנה לאירוע מכובד בגיל 90. הזמנה לשליחה בדואר ובמייל.

ההזמנה עוצבה בהשראת הכרות בעל השמחה דרך בת זוגתו. ההזמנה מדוייקת עד כמה שניתן לאישיותו, נוגעת ברגש הלב ויוצאת החוצה בחיבור וקשר רגשי שלם למה שמיוצג ומועבר..

ליצירת קשר, עופרה | 050-2112366