Fresh Eyes Marketing

עיצוב זהות עסקית ליועץ ומלווה שיווקי. לוגו, אתר וכרטיסי ביקור.

התקיימה שיחה מעמיקה על מנת להכיר את מהות העסק, להכיר את אישיות בעל העסק והצרכים השיווקיים.

 יועץ שיווקי ומנקודת מבט אחרת. 

ייעוץ וליווי שיווקי הכוללים דרכי פעולה, 
ראיית העסק מנקודת מבט חיצונית וראייה מרחבית. היכולת להבין את השירות בדרך שאינה מזוהה עם בעל העסק והיכולת להביא תובנות ייחודיות.

קהל היעד: בעלי עסקים קטנים

ייחודיות: בתהליך הייעוץ נעשה מעין "טיפול שיווקי", הכרת בעל העסק כחלק בלתי ניפרד מהעסק שלו, האמונות, ההתייחסות והראייה הכוללת שלו. התהליך הוא עם האדם עצמו ועליו ולא עם העסק.

תהליך העבודה, "הטיפול":  

  1. הגדרת המסר – "למה אותך ולא מישהו אחר"

  2. הגדרת קהל הידע – איפיון 

  3. דרכי פעולה

ליצירת קשר, עופרה | 050-2112366