Amen graphic design

עיצוב חומרי השיווק של עמותת אמ"ן - הבית של כל חולי המיאלומה בארץ.

חידוש הקוו העיצובי של העמותה מגיע ממקום של העברת אופטימיות, תקווה, פעילויות, בית חם וסיוע אישי לחברי העמותה. 

העמותה מארגנת כנסים שנתיים, מגייסת תרומות בארץ ובעולם, ומארגנת ימים יחודיים בבתי החולים. 

העמותה משתמשת במוצרי שיווק אינטרנטים ומודפסים אשר יימסרו לחבריה בכנסים ובסדנאות, לרופאים ולתורמים.

בין היתר מעוצבים ידיעונים, חוברות מידע, פרופיל עסקי, פולדרים וברושורים.

ליצירת קשר, עופרה | 050-2112366