AMEN - The Israeli Multiple Myeloma Association

עמותת אמ"ן - הבית של כל חולי המיאלומה בישראל.

קוו עיצובי חדש לעמותת אמ"ן.

העיצוב בשונה למה שקדם משדר אופטימיות, הכוונה והזמנה להיות חלק ממשפחה רחבה.

העמותה עורכת ומפיצה ידיעון במהלך השנה לחברי העמותה. הידיעון מאגד בתוכו ראיונות, מחקרים, אינפורמציה רלוונטית ופרטי התקשרות בכל נושא שיכול לעזור לחברים.

הידיעון מופץ במייל, עולה לאתר, מודפס ונישלח בדואר. 

דוגמאות של כריכות ודפים פנימיים מתוך מספר ידיעונים שעוצבו עבור העמותה.

עמותת אמ"ו פועלת באופן רציף על מנת לקדם נושאים הקשורים במחלה ולסייע כמה שניתן לחבריה. לפיכך באתר ניתן לראות בנוסף חומרי שיווק נוספים אשר עוצבו עבור צרכיה השיווקיים.

ליצירת קשר, עופרה | 050-2112366