המצפן לחיות ערכים

עיצוב תדמית למאמנת עסקית ואישית.

התדמית ממוקדת ומכוונת לאירגונים. 

על מה ולמה? הינו "משחק" עם קלפי ערכים שהמאמנת שוש מעוז אריה פיתחה. בעזרת הקלפים מועברות סדנאות לאירגונים בהם יש שיתוף פעולה ואינטרקציה עם העובדים.  

התועלות עבור הלקוח: 

  • זיהוי הערכים של העובדים

  • זיהוי ערכי השירות של האירגון

  • אפקטיבית בשירות הלקוחות 

  • בהירות ומיקוד 

ליצירת קשר, עופרה | 050-2112366